en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Om sorg

 

Alla människor kommer någon gång i sitt liv att mista någon man älskar och står nära. Sorg kan man också känna när man mister sitt arbete, får en obotlig eller dödlig sjukdom, att mista sitt husdjur eller en skilsmässa. Kris och sorg är naturliga reaktioner i dessa situationer. Man går igenom olika faser:

 

1. Chockfasen. Du har svårt att ta till dig händelsen. Du har känslan av att det inte är sant.

 

2. Reaktionsfasen. Du tar till dig det som har hänt. Detta är en mycket smärtsam fas att komma igenom. Det är därför lätt hänt att fastna här. Det är vanligt att man blockerar sina känslor genom att ta mediciner, alkohol, droger eller ser till att ha fullt upp att göra.

 

3. Reparationsfasen. Nu börjar en anpassning till nuet och det blir lättare att acceptera det skedda. Sorgen är inte slut men är mer stillsam.

 

4. Nyorienteringsfasen. Planer på framtiden börjar ta form. Man blir mer utåtriktad. Glädjen att göra saker kommer tillbaka.

 

Beskrivningen av faserna betyder inte att alla människor följer schemat bokstavligen. De olika faserna kan lappa över varandra och samtidigt kan det gå både upp och ner. Förloppet och intensiteten är väldigt individuell och beroende på hur nära relation man hade med den som gick bort, hur bra man trivdes på arbetet, hur allvarlig den kroniska eller den obotliga sjukdomen är, hur nära relation du hade med ditt husdjur och hur svår skilsmässan var.

 

Att gå igenom sorgens olika faser kan vara mycket smärtsam men nödvändig. En obearbetad sorg kan ge både fysisk och psykisk ohälsa.

 

 

Om du klickar på nedanstående rubriker får du mer information om sorg:

 

Vad är sorg

 

Myter om sorg

 

Sorgbearbetning

 

 

Tillbaka till problemområden

 


Sorg

 

Sorg är inte någon sjukdom

Sorg är inte något tillstånd

Sorg är en process

En väg att gå

Med fötterna i tung ”sörja” och huvudet i dimma

I bland vet man att man kommit lite framåt

I bland går man baklänges

I vissa stunder orkar man inte mera

Det kan just då kännas som att det är lättare att ge upp än att kämpa vidare

Låta sig sjunka ner i ett svart hål

Men med stöd och hjälp tar man sig igenom det svåra igenom sorgen ut på andra sidan.

Ann-Christin Stålhammar

Efter sorgen

 

Det man trodde skulle vara en framtid revs sönder i tusen delar.

Nuet förvandlades från trivsamhet till chock, kaos och mardröm.

Man kan inte veta hur framtiden kommer att bli.

Med hjälp och stöd kan livsgnistan återvända hur stor sorgen än är.

Målet med att komma över sorgen är att kunna göra det bästa av sin situation

Och ändå få ett bra liv utifrån de nya förutsättningarna.

När man har kommit igenom sin sorg börjar ett nytt liv

som ofta får en större mognad och  ett större djup i.

Framtiden kommer att bli olik den som du hade förväntat dig.

Men den kan ändå bli ljus och bra, inte som innan men annorlunda.

Ann-Christin Stålhammar

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot